<br><font size=2 face="sans-serif">Hi, </font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">After installing the full version of
the HSF driver the system completely hangs after a while.</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">I tried the 2.6.9-24.0.2.EL.stk16smp
kernel but that doesn´t solve the problem.</font>
<br><font size=2 face="sans-serif">The modems (I use 3 HSF modems in this
system) are working correctly as long as the system stays up.</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">In /var/log/messages I noticed these
messages:</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">cnxthsf_OsFloatSuffix: Id=9 used bit
was FALSE !</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">Id can have different values (1,4,7,2
etc.).</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">I use the modems in a Hylafax configuration.
Even when de modems aren´t active the system deadlocks after a while and
the only option is to hard boot the machine.</font>
<br><font size=2 face="sans-serif">When I remove the HSF drivers the systems
stays up.</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">Any idea´s ?</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">Thanx,</font>
<br>
<br><font size=2 face="sans-serif">Michel</font>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<table><tr><td bgcolor=#ffffff><font color=#000000><pre>Let op! 
Met ingang van 12 april zijn onze e-mailadressen  gewijzigd!  <naam>@achmea.nl wordt <naam>@achmeavastgoed.nl
********************* DISCLAIMER***************************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Verstrekking aan en
gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de
electronische verzending van het bericht kunnen 
er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
*****************************************************************
</pre></font></td></tr></table>